Lyrics

Joey Ayala – Magkaugnay Lyrics

JOEY AYALA

Magkaugnay Lyrics

Lupa, laot, langit ay magkaugnay
Hayop, halaman, tao ay magkaugnay

CHORUS
Ang lahat ng bagay ay magkaugnay
Magkaugnay ang lahat (4x)

Tayo ay nakasakay sa mundong naglalakbay
Sa gitna ng kalawakan
Umiikot sa bituin na nagbibigay-buhay
Sa halaman, sa hayop at sa atin

[Repeat CHORUS](4x)

Iisang pinagmulan
Iisang hantungan ng ating lahi
Kamag-anak at katribo ang lahat ng narito
Sa lupa, sa laot at sa langit

[Repeat CHORUS](4x)
[Repeat 1st stanza]
[Repeat CHORUS](4x)

Joey Ayala – Magkaugnay Lyrics

Leave a Reply

What is 12 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)