Lyrics

Big Zulu – 100 Bars Lyrics

BIG ZULU 100 Bars Lyrics Aye kuthiwa inkabi ayizondi Idya nazo kodwa ziyahlaba Isikhali samashinga unogwaja odya nezinja aye Ngeke siyiqale ka “A” ngoba asiyiyelanga eskoleni Lento

Share