Lyrics

9ice – Everyday Lyrics

9ICE Everyday Lyrics Everyday, olo jo n ka jo Everyday, ka sise bi eru, iyen o da nkan Everyday, so my love will never fade

Share