Lyrics

Emmylou Harris – K-s-o-s Lyrics

EMMYLOU HARRIS K-s-o-s Lyrics Come gather round me boys and lend an ear I’ve got some things I think you all should hear It’s time

Share