Lyrics

Worship House – Ngiyamazi U Jesu Lyrics

WORSHIP HOUSE

Ngiyamazi U Jesu Lyrics

Laph ahleli khona
Kunezimanga
Ebukhoneni baKhe
Kunenjabulo
Igama laKhe liyesiphephelo sam
Ngiyamazi uMhlengi Wam

Ngiyamazi uMhlengi Wami
Akalali, Akawozeli
Ngeke asidele
Uhlala nathi
Kuze kube phakade

Worship House – Ngiyamazi U Jesu Lyrics

Leave a Reply

What is 6 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)